خلاقیت و نوآوری
راهکارهای توسعه کارتیمی
خلق آینده مطلوب

 به نظر شما در وضعیت امروز ما، آینده بیش‌تر نقش دارد یا گذشته؟

 سوال ساده‌ای است. بسیاری گمان دارند که حال امروزشان محصولی است از گذشته، گذشته‌ای که در خیلی از موارد حتی در کنترل آنها نبوده. چه تلخ! یعنی آیا براستی وضعیت امروزی هر فرد، سازمان و یا محیطی که در آن زندگی می‌کند، جبری‌ست؟ و آیا نقش انسان به نسبت نقش اتفاقات محیطی، در شکل گیری آن کم‌رنگ‌تر است؟ آیا واقعا توانایی انسان، اشرف مخلوقات که از رمز گشایی اسرار طبیعت تا سفر به کهکشانها را رقم زده در همین حد است؟ اگر این چنین نیست پس چگونه است؟ شما چه می‌اندیشید؟

در کارگاه 4 ساعته "تحول، چرا و چگونه؟" تجربه می‌کنیم که چرا آینده حال امروزمان را  می‌سازد و نه گذشته! و چگونه می‌توان به سادگی اما نه آسان، آینده را آن گونه که می‌خواهیم بسازیم.

در این کارگاه کارآموزان می‌آموزند:

  • تفاوت الگو‎های ذهنی(paradigm) و بستر (context)چیست؟
  • تفاوت آینده‌ای که از گذشته می‌آید و آینده‎ای که خلق می‌شود در چیست؟
  • چگونه توانایی‌های مغز می‌توانند مانع خلق آینده مطلوب می‌شوند!
  • چگونه می‌توان آینده ای مطلوب را خلق کرد.