خلاقیت و نوآوری
راهکارهای توسعه کارتیمی
خلق آینده مطلوب

خلاقیت و نو‌آوری هر کدام چگونه و در کدام قسمت از سازمان کاربرد دارد؟ چگونه می‌توان خلاقیت و نوآوری فردی و سازمانی را توسعه داده و هم‌سو نمود؟ خلاقیت و نوآوری امروزه به عنوان اصلی ترین کلید موفقیت کسب و کارها می باشد و تنها با ایجاد فضای مناسب میتوان از این دو ابزار قدرتمند به طور سیستماتیک در سازمان استفاده نمود و جهشی باورنکردنی را به سوی موفقیت تجربه کرد. در کارگاه 8 ساعته "انسان خلاق، تیم خلاق" بر آنیم تا با شناسایی و چگونگی رفع موانع موجود، کاربردی متفاوت از آنچه در تصور است را به کارآموزان بیاموزیم و آنها را با مسیری متفاوت برای دستیابی به اهداف آشنا سازیم.

در این کارگاه کارآموزان می‌آموزند:

• تعاریف و موانع خلاقیت و نوآوری فردی و سازمانی چیست.

• چگونه می توان در سازمان فضای مناسب برای رفتارهای خلاق و نوآور ایجاد کرد.

• چگونه می توان در سازمان پروسه نوآوری سیستماتیک را پیاده سازسی و اندازه گیری نمود.

• دلایل عدم موفقیت کمیته ها و تیم های کاری در حل مشکلات چیست. و چگونه می توان آنها را مرتفع نمود.

• چگونه می توان با ترکیب سه تکنیک تفکر شش کلاه، طوفان مغزی و coaching دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل نمود.

انسان خلاق، تیم خلاق